I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20.04.2015, 22:06

ogólnie | hymn | patron | sztandar | sala tradycji

PATRON SZKOŁY - BOLESŁAW CHROBRY


Patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie jest pierwszy król Polski Bolesław Chrobry. Jego imię szkoła otrzymała w 1929 roku. Od tego momentu władca Polski patronuje młodzieży uczącej się w szkole.
Bolesław Chrobry jest postacią szczególną. Urodzony w 967 r. syn Mieszka I i Dąbrówki do siódmego roku życia wychowywany był przez matkę. Lata późniejsze, przyszły król, spędził jako zakładnik Ottona I na dworze niemieckim. Dwór ten był dla przyszłego władcy szkołą życia i polityki. Po powrocie do kraju Bolesław rządził prawdopodobnie Małopolską. W 992 r. , po śmierci ojca i po walce z macochą Odą oraz jej synami –swymi przyrodnimi braćmi , objął władzę w księstwie polskim. Od samego początku swych rządów Bolesław Chrobry jako władca chrześcijański przejawiał dużą aktywność w szerzeniu wiary .On to właśnie stał się protektorem misji wśród pogańskich Prusów. Wysłany na ziemie Prusów w 997 r, biskup praski Wojciech poniósł tam męczeńską śmierć. Stało się to przyczynkiem do uznania biskupa Wojciech w 999 r. za świętego. Kult świętego został wykorzystany przez Bolesława Chrobrego do utworzenia niezależnego od Niemiec arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech nowych biskupstw – w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Decyzje w tejże sprawie zapadły podczas odbywającego się w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego. Na zjazd ten przybył z misją polityczną sam cesarz niemiecki Otton III. Konsekwencją zjazdu było ułożenie w nowym duchu zasad sąsiedzkiego współżycia Polski z państwem niemieckim. Symbolem uznania przez cesarza wybitnej pozycji Bolesława Chrobrego było nazwanie go „ bratem i współpracownikiem”, włożenie mu na głowę diademu jako oznaki wysokiej godności w cesarstwie oraz wręczenie mu włóczni św. Maurycego, która w Niemczech była symbolem koronacji królewskiej. Akty te powszechnie interpretowano jako wstępną zgodę na koronację królewską.
Po niespodziewanej śmierci cesarza niemieckiego Ottona III nastąpiła jednak zmiana polityki cesarstwa w stosunku do Polski, co doprowadziło do długotrwałych wojen polsko – niemieckich. Ciągnące się w latach 1002 – 1018 walki zostały zakończone pokojem w Budziszynie. Sankcjonował on polski stan posiadania na zachodzie, przyznając Polsce - Łużyce, Milsko i Morawy. Wojna ta dowiodła kunsztu sztuki wojennej Chrobrego, który ostatecznie obronił suwerenność Polski. Wkrótce po zawarciu pokoju w Budziszynie Bolesław Chrobry zwrócił się na wschód . Jego celem stało się przyłączenie do Polski tzw. Grodów Czerwieńskich. Pierwszy koronowany władca Polski dwukrotnie w 1013 i 1018 najechał Ruś. W trakcie wypraw zdobył Kijów, uwożąc stąd liczne łupy.
Wieloletnie wojny kosztowały jednak dużo ludność państwa. Łupy wzięte w wyprawie kijowskiej jedynie w części zrekompensowały ogromne koszty wojen z Niemcami. Wysiłek militarny wymagał poświęcenia ze strony ludności państwa, która dostarczać musiała odpowiednich środków do walki. Bolesław Chrobry rozumiał to dobrze, toteż następne lata jego panowania nie przyniosły już wypraw wojennych.
Czasy Bolesława Chrobrego były również okresem ważnych przemian w kulturze polskiej. Chrześcijański dwór Bolesława stał się bowiem ośrodkiem łacińskiej kultury umysłowej. Przez całe swe panowanie Bolesław Chrobry pragnął otrzymać koronę królewską. Jego starania w tym kierunku dały rezultat dopiero po śmierci niechętnego Polsce papieża Benedykta VIII i cesarza niemieckiego Henryka II. Bolesław Chrobry koronował się w Gnieźnie prawdopodobnie 18 kwietnia 1025r. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień ten jest obchodzony jest jako Święto Patrona naszej szkoły. Bolesław Chrobry nie nacieszył się on długo królewską koroną. Zmarł bowiem dwa miesiące później 17 czerwca 1025 r. Pochowany został w katedrze poznańskiej.
Bolesław Chrobry to władca, który zapewnił Polsce poczesne miejsce w średniowiecznej Europie. Umocnieniu uległa pozycja kraju, wypracowana już przez Mieszka I. Położone zostały podwaliny pod jego przyszłą wielkość i znaczenie. Pierwszy koronowany władca Polski rozszerzył obszar państwa tak, że za jego panowania wykształcił się zrąb terytorium Polski, który jest aktualny po dziś dzień. Z księstwa zależnego od niemieckiego sąsiada, państwo polskie stało się niezawisłym , suwerennym i samodzielnym królestwem, będącym równorzędnym partnerem ówczesnych mocarstw.
Bolesław Chrobry zbudował w sercu Europy silne państwo – państwo, które za jego rządów po raz pierwszy zostało, w źródłach historycznych, nazwane Polską. To wszystko osiągnął pierwszy król naszego państwa ponieważ, przywołując słowa profesora Jerzego Strzelczyka, był „geniuszem wojny i tytanem wytrwałości..., z żelazną konsekwencją realizował postawione sobie cele..., był głęboko pobożny, ale nie potulny dla ludzi Kościoła, choć dla Kościoła był w pełni tego słowa znaczeniu dobroczyńcą”.

Ewa Mundt

Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.