I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 06.12.2009, 09:38

ogólnie | hymn | patron | sztandar | sala tradycji

Izba Tradycji


Pomysł zorganizowania Izby Tradycji w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie narodził się w 2001 r. wraz ze zbliżającymi się obchodami 140- lecia powstania szkoły. Wówczas to rozpoczęło się gromadzenie cennych pamiątek: fotografii, dyplomów, pucharów, świadectw szkolnych, podręczników oraz publikacji o szkole. Ofiarodawcami tych pamiątek stali się absolwenci szkoły, którzy często przez swoje dzieci i wnuki, uczęszczające wówczas do naszej szkoły, przekazywali cenne historyczne pozostałości. Ich liczba stopniowo zwiększała się. Były one pieczołowicie gromadzone i selekcjonowane przez nauczycielki historii mgr Agnieszkę Białas i mgr Ewę Mundt. Na potrzeby powstającej Izby Tradycji przeznaczona została, znajdująca
się na parterze szkoły sala. Została ona wyremontowana i przygotowana do nowej funkcji. Prace końcowe, związane z organizacją Izby Tradycji wykonano w 2003r. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 13 września 2003 r. w czasie obchodów jubileuszu 140-lecia szkoły.

W sali tej znalazło się wiele wartościowych pamiątek. Do najcenniejszych można zaliczyć świadectwa szkolne z 1921 r., 1924 r. oraz 1925 r. - absolwenta szkoły, żołnierza AK- Adama Borysa oraz fragmenty zapisków długoletniego nauczyciela szkoły w latach międzywojennych i powojennych a zarazem kronikarza Stanisława Puchały. Na uwagę zasługują też późniejsze świadectwa z lat 1939 i 1947 i 1948 oraz prace maturalne uczniów szkoły z 1942 r. czyli z czasów okupacji hitlerowskiej. W Sali Tradycji zgromadzono też liczne fotografie będące odzwierciedleniem życia szkoły, z których najcenniejsze pochodzą z lat międzywojennych. Są to między innymi zdjęcia gimnazjalistów Wacława i Stefana Henkel oraz szkolnej orkiestry. Do ciekawych eksponatów należą też pochodzące z lat międzywojennych szkolne puchary oraz dyplomy (najstarszy z 1927 r.) W Sali Tradycji podziwiać również można szkolny mundurek i oryginalną czapkę gimnazjalisty.

W latach 2003-2008 Izba Tradycji została wzbogacona o kroniki szkolne – szczególnie cenna z roku 1934 oraz kronikę z lat 1945-51.Opracowane zostały, eksponowane obecnie z fotografiami , biogramy dyrektorów szkoły. Od 2008 roku w Sali Tradycji znajduje się także oryginalny, pochodzący z 1921 roku, sztandar szkoły.

Izba Tradycji cały czas jest wzbogacana o cenne eksponaty. Nadal ich poszukujemy i zachęcamy do ich ofiarowania absolwentów naszej szkoły. Każda, nawet najdrobniejsza pamiątka, jest bowiem odzwierciedleniem długiej historii szkoły . Dla młodego pokolenia, obecnych uczniów szkoły , stanowi wskazówkę w jaki sposób należy kultywować tradycje naszej Alma Mater.

mgr Ewa Mundt
mgr Agnieszka Białas

Kilka fotografii z otwarcia izby pamięci: 1, 2, 3, 4, 5

Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.