I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 27.11.2016, 23:17

Samorząd uczniowski jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.
Członkowie samorządu są wybierani przez uczniów w powszechnym i tajnym głosowaniu, swoje funkcje pełnią przez 1 rok.

Samorząd uczniowski pełni następujące funkcje:

 • reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły
 • jest współodpowiedzialny za realizację założeń zawartych w Statucie Szkoły
 • zgłasza Dyrekcji propozycje dotyczące zajęć pozalekcyjnych
 • rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizowanie konkursów przedmiotowych i sportowych
 • uczestniczy w planowaniu i propaguje różnorodne akcje organizowane przez Dyrekcję placówki oraz sam aranżuje podobne przedsięwzięcia
 • włącza się w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
 • ściśle współpracuje z innymi organizacjami szkolnymi i kołami zainteresowań
 • reprezentuje szkołę, angażując się w pozaszkolne wydarzenia kulturalne i sportowe
 • uczestniczy w uroczystościach ważnych dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców miasta


Oto skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok 2015/2016:
 • opiekunowie - prof. Elżbieta Urbańska, prof. Marcin Ostaszewski
 • Adam Staszewski - Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Jan Gumienny - Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Natalia Lauchsztet - Rzecznik Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Stanisław Mikołajczak - Skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Patryk Chyła - Członek Sekcji Informacyjno-Organizacyjnej Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Małgorzata Białczyk - Członek Sekcji Informacyjno-Organizacyjnej Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Jagoda Walkowiak - Członek Sekcji Informacyjno-Organizacyjnej Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Karol Łukomski - Członek Sekcji Informacyjno-Organizacyjnej Rady Samorządu Uczniowskiego


Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.