I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 07.07.2015, 14:45Gniezno, dnia 07.07.2015

Zamawiający:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego
ul. Kostrzewskiego 3
62-200 Gniezno


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Remont elewacji bocznej budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie”.


Uzasadnienie:

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ”Remont elewacji bocznej budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.”, gdyż do dnia 07.07.2015 do godziny 12.30, tj. do dnia składania ofert do I Liceum Ogólnokształcącego nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor
Bogusława Młodzikowska

Gniezno, dnia 23.06.2015
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej budynku szkoły I LO w Gnieźnie.
Numer ogłoszenia: 152664 - 2015

Dokumenty do pobrania:
Gniezno, dnia 22.06.2015

Zamawiający:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego
ul. Kostrzewskiego 3
62-200 Gniezno


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Remont elewacji bocznej budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie”.


Uzasadnienie:

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zmianami). Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Remont elewacji bocznej budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie”, gdyż do dnia 22.06.2015 do godziny 12.30, tj. do dnia składania ofert do I Liceum Ogólnokształcącego nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor
Bogusława Młodzikowska

Gniezno, dnia 08.06.2015
Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji bocznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Dokumenty do pobrania:
Gniezno, dnia 22.08.2012
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Komplesową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji.
Szczegóły w załączniku

Gniezno, dnia 10.08.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku ILO w Gnieźnie.

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Komplesową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji.
Szczegóły w załączniku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku ILO w Gnieźnie.

Dokumenty do pobrania:OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie”

Szczegóły w załącznikuPrzetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
Numer ogłoszenia: 425102 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011

Informacje do pobrania:
Przetarg na remont dachu - pobierz informacjeI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, ul. Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie.

Ogłoszenie przetargowe na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji.

Numer ogłoszenia 401506-2010 Data zamieszczenia 08.12.2010

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Zamawiający informuje, że na wniosek potencjalnych Wykonawców wydłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2010r. do godziny 11.00 - informacja szczegółowa do pobrania poniżej.Materiały do pobrania:

Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.