I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 11.03.2014, 00:04

ogólnie | hymn | patron | sztandar | sala tradycji

I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i szczytną historią. Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce.
Historia szkoły sięga 1863 roku, kiedy to władze pruskie zgodziły się na utworzenie w Gnieźnie tzw. Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z niemieckim językiem wykładowym. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 15 października 1863r., a trzy lata później szkoła została upaństwowiona. Odtąd nosiła nazwę Królewskie Gimnazjum Gnieźnieńskie.
Władze pruskie dążyły do stworzenia ze szkoły silnego ośrodka niemczyzny. Młodzież polska, wyrażając sprzeciw wobec polityki germanizacyjnej w 1894r. założyła konspiracyjną organizację – Towarzystwo im. Tomasza Zana. Pokłosiem jej działalności stał się udział uczniów szkoły w Powstaniu Wielkopolskim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Szkoła Realna w Gnieźnie. W roku szkolnym 1920/1921 nastąpiła pełna jej repolonizacja. Szkoła otrzymała sztandar, w 1929 roku nadano jej imię Bolesława Chrobrego. W tym okresie rozpoczęto także publikację szkolnej gazetki „Brzask”.
Wybuch II wojny światowej przerwał pracę prężnie rozwijającej się w latach międzywojennych szkoły. Wielu nauczycieli i wychowanków liceum zginęło w czasie wojny. Po wyzwoleniu Gniezna spod niemieckiej okupacji w marcu 1945r. szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Tragiczne lata stalinizmu pozostawiły trwały ślad w dziejach szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podlegali wówczas stalinowskim represjom. W szkole działała antykomunistyczna Podziemna Armia Skautowska. Od roku szkolnego 1951/1952 szkoła stała się koedukacyjna.
Począwszy od lat powojennych ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje pielęgnowanie tradycji, zarówno szkolnych jak i państwowych. Świadczy o tym odbywający się od 1947r. w przeddzień Święta Zmarłych Apel Poległych, będący hołdem dla zmarłych pracowników i uczniów szkoły. Również tradycyjną uroczystością jest Święto Patrona szkoły obchodzone corocznie 18 kwietnia – w dniu prawdopodobnej koronacji patrona szkoły - pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Począwszy od lat 70. elementem obrzędowości szkoły stał się, obok historycznego sztandaru, hymn i kronika szkolna.
Nowy rozdział w dziejach szkoły rozpoczął się w 1978 r. Szkołę przeniesiono wówczas ze starego, zajmowanego od 1863r. budynku do obecnego gmachu. Zamysł jego budowy zrodził się w 1966r. podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie wychowało tysiące absolwentów. W wielu przypadkach ukończenie popularnej „16” stało się rodzinną tradycją. O wysokim poziomie nauczania w gnieźnieńskim gimnazjum świadczą kariery osiągnięte przez wielu wychowanków, którym gnieźnieńska Alma Mater dała rzetelne podstawy wykształcenia. Absolwentami szkoły są między innymi takie znakomitości jak naukowcy: prof. Konrad Jażdżewski, prof. Józef Kostrzewski, prof. Witold Hensel, prof. Jerzy Topolski, prof. Bogdan Wachowiak, prof. Wiktor Bross, prof. Jerzy Siepak, prof. Wojciech Stankowski; działacze niepodległościowi – kpt. Paweł Cyms oraz Adam Borys, księża- błogosławiony ks. Marian Skrzypczak ,sportowcy – Mieczysław Łopatka i Janusz Centka , poseł na Sejm RP – Paweł Arndt
Obecnie nauka w szkole odbywa się w klasach o profilu: bio-chemicznym , medycznym, politechnicznym, kulturowo-medialnym, geograficzno - matematycznym oraz akademickim.
Uczniowie I LO w Gnieźnie mają możliwość nauki takich języków obcych jak: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski , hiszpański oraz łacina. Licealiści biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, osiągając znaczne sukcesy.
Młodzież szkolna rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Są to między innymi: warsztaty dziennikarskie, teatr szkolny, Szkolne Koło PCK, Klub Żeglarski „ Chrobry”, koło turystyczne a także liczne koła przedmiotowe.
Uroczyście obchodzone są szkolne jubileusze. We wrześniu 2013 r. uroczyście obchodzono 150-lecia szkoły .
Szkoła posiada monografię p.t. „Z dziejów Gimnazjum i Liceum im Bolesława Chrobrego w Gnieźnie” autorstwa absolwentki i nauczycielki historii szkoły – Ewy Mundt oraz jako jedna z nielicznych szkół w Polsce – opracowane biogramy absolwentów p.t. „Wiela Księga Chrobrzaków” .
Ewa Mundt

Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.